Hvor kommer vi fra? 

Hjemmet vi vokser opp i representerer hele universet når vi er små barn. Vi er helt avhengige av omsorgen, kjærligheten og tryggheten vi får der. Vi oppfatter raskt hva som vekker foreldrenes eller omsorgspersonenes kjærlighet og gunst, og hva som vekker deres avvisning og vemmelse – vi tilpasser raskt vår oppførsel deretter ved å prøve å skjule eller fortrenge disse delene av oss selv.  Vi arver deres lover, regler og verdier, eksempelvis hvem vi er og hvordan "tingene skal gjøres."  Disse reglene blir en del av vår programvare og følelsesmessige operativsystem. Dette livs perspektivet omfatter gjerne hvilke følelser og tanker det er lov å uttrykke, og hvilke som er forbudt. 

Mange av reglene styrer ubevisst våre valg og handlinger, og former vår identitet senere i livet. Reglene kan også være usagte og diffuse, og ofte er de også selvmotsigende og forvirrende.

Har du tenkt på hvordan din «psykologiske programvare» ble formet gjennom barndommen? Med dette mener jeg det du tror og tenker om hvem du er, hvor du hører til og hva du tror du kan klare i livet. Det påvirker også hvordan du relaterer deg til andre mennesker. 


Familiens lover og regler

 • Hvilke overlevelsesmekanismer utviklet du som barn for å få dekket dine behov for omsorg og kjærlighet?
 • Hvilke personlighetstrekk utviklet du for å passe inn, høre til og kjenne deg trygg?
 • Hvilke personlighetstrekk ble avvist?
 • Hvem trodde du at du måtte du være for å føle deg sett, verdsatt og elsket av foreldrene dine?
 • På hvilken måte unngikk du straff, avvisning og kjeft?
 • Hvem av foreldrenes oppmerksomhet lengtet du mest etter?

Denne innsikten om deg selv kan gi deg personlig styrke til å være deg selv som du er og vil være her og nå, en mer ekte og autentisk versjon av deg selv med sunn selvfølelse og et realistisk selvbilde. Den kan vise deg tanke- og handlingsmønstre som har gått ut på dato og ikke tjener deg lenger. Mon tro hvilke krefter og livsglede som finnes i deg når du våger å tro på at du er et bra menneske og at du kan få til det du vil!

Bevissthet om disse tingene gjør det lettere å oppdatere «programvaren din», så dine handlinger og tanker om deg selv og andre, stemmer med dine verdier og din identitet i dag.


Hva vil du og hvorfor?

Grunnleggende hos alle mennesker, er behovet for å få lov til  å være seg selv, og å leve et meningsfull liv.  Å elske og bli elsket. 

Every human behavior, thought, emotion and reaction; it doesn't matter what it looks like on the outside, it reflects a desire to be loved or to love.
It doesn't matter if that behavior is in the most aggressive, inhuman or obnoxious fashion. There's always a reason behind it.

– Tony Robbins 
 • Når i livet føler du deg mest tilfreds?
 • Hvorfor gjør dette deg tilfreds og glad?
 • Hva gjør du da, og med hvem?
 • Hvilke behov i deg blir tilfredsstilt da?(se behov)
 • Hvilke krefter , talenter og ressurser har du allerede inni deg for å leve det livet du ønsker, og som er meningsfullt  for deg?
 • Hvordan ser fremtiden ut med disse kreftene, talentene og ressursene?
 • Hvorfor vil du det du vil? Hva tenker du at det skal gi deg?
 • Hvilke følelsesmessige tilstand er det du søker å oppnå med dine handlinger?

Refleksjon rundt disse spørsmålene sier noe om din sanne personlighet, dine drømmer, medfødte egenskaper og talenter – din essens. 


Hva er dine fremste behov?

Dine fremste behov sier noe om hva som styrer dine handlinger. Hvis dine fremste behov er trygghet og forutsigbarhet vil dine handlinger være annerledes enn om de er spenning, variasjon og eventyr. Alle mennesker har de fleste av disse behovene, men det varierer hvilke som er viktigst for oss og øverst på lista.

Eksempelvis:

 • Kjærlighet og trygg tilhørighet.
 • Å være individuell og unik.
 • Trygghet og forutsigbarhet
 • Spenning, variasjon og eventyr. 
 • Behovet for uavhengighet og autonomi.
 • Behovet for å føle seg attråverdig, kompetent, vellykket og verdifull.
 • Å kunne uttrykke det vi tenker og føler.
 • Behovet for å følge egne interesser og mål.
 • Behovet for å stå på vårt (sunn selvhevdelse).
 • Behovet for vekst, utvikling og fremgang.
 • Å bidra, å hjelpe andre og være en del av en større sammenheng.


Hvilke verktøy trenger du for å følge dine drømmer og mål?

 • Hvilke ressurser har du utviklet gjennom livets gode erfaringer, men også på tross av de vonde og vanskelige.
 • Hvilke styrker og talenter er medfødt hos deg?
 • Hvilke andre talenter og mentale verktøy trenger du å utvikle for å nå dit du vil?

Eksempelvis:
Evnen til ta bevisste valg og ha en tydelig retning. Utholdenhet, mot, tålmodighet, ydmykhet, styrke, disiplin,  kunnskap, tillit til deg selv og andre, evne til å be om hjelp, velge å tro, våge å håpe, humor. Evne til å skifte retning, hvis det du gjør ikke fører frem. Eller rett og slett å gi slipp, og la naturen gå sin gang. 


Hva hindrer deg i å følge drømmene og målene dine?

Hvilke fysiske begrensninger hindrer deg? Hvilke tanker har du, som hindrer deg i å være tilfreds og nå dit du vil?  Hvilke følelser står i veien for dine drømmer? Kanskje det bare er en uggen følelse i magen uten ord?

Det er her vi ofte blir "sittende fast" i terapi i årevis og lete etter ord på noe som ikke kan uttrykkes.  Nederlag på nederlag kan oppleves når en intellektuelt forstår hva som kreves for å komme videre, men allikevel ikke finner styrke til å gjøre det. 

Arbeidet med å få innsikt i sin egen mentale programvare og traumatiske opplevelser, kan være et viktig verktøy gjennom å forstå hvordan det eksisterende «operativsystemet» og de fortrengte minnene jobber i bakgrunnen og skaper følelser i oss. 

Samtidig er utvikling og vekst  noe som skjer  naturlig gjennom livets faser og opplevelser. Vi modnes helt av oss selv, får innsikt og erfaring. Mye av selvhjelpsindustrien har fått oss til å tro at vi må utvikle og forbedre oss konstant av egen maskin, og faren  er da at mye av det som naturlig utvikles i oss går i stå. 


Bevissthet

Det å kjenne sine egne styrker og svakheter, og samtidig vite hva som er våre nedarvede leveregler og verdier er en form for selvinnsikt. Denne selvinnsikten kan være en katalysator for endring.

Det å vite hvem du innerst inne er, og hva du vil med livet ditt, kan høres enkelt ut. Vi er alle skrudd sammen forskjellig og det å kjenne og godta seg selv på godt og vondt, gir en enorm styrke. Så hva betyr uttrykket: «sunn selvfølelse og god selvtillit» for deg?

Når noen kommer til samtale, er det gjerne som et resultat av en vedvarende indre smerte, og vanskelige tanker som har presset på så lenge at man er i ferd med å «sprekke». Noen kommer fordi alvorlige hendelser gjør at man trenger hjelp til å navigere følelseslivet, og bli lyttet til i trygge rammer.  Andre kommer for å lufte tanker og følelser de ikke ønsker, eller våger å snakke med familie og venner om.

Ofte er samtalen, møtet og refleksjonene alt som skal til for å finne seg selv og sin egen indre stemme igjen, få nytt håp og nytt fotfestet.

Psykisk og sjelelig sorg og smerte er en naturlig del av vårt følelsesregister, som kommer og går, og som oftest leger seg selv. Følelsene er signaler om å gi det indre livet plass, og om at noe innvendig krever å bli hørt. Noen ganger blir sorg, angst og smerte kronisk - sårene gror ikke som de skal. Gamle, nedarvede trossystemer gjør at vi ofte, helt ubevisst, blir fanget i tingenes tilstand, og det blir stående i veien for vår helbredelse og naturlige flyt og livsglede. Da kan god samtale være til hjelp.