ROBERTO ASSAGIOLI.

Den italienske psykiateren Roberto Assagioli (1888-1974) utviklet gjennom et langt liv i terapeutisk virksomhet, de teoriene og metodene som kalles psykosyntese. Hans visjon var å skape en holistisk psykologi som inkluderte mennesket som kroppslig, sjelelig og åndelig vesen. Han så verdien av intuisjon, inspirasjon og kreativ innsikt. Assagioli ble tidlig grenseoverskridende med brede interesser innen medisin, pedagogikk, filosofi og religion. Kunnskap som ble grunnleggende for dynamikken i psykosyntesens utvikling.

Han mistet i dette arbeidet aldri sikte av de store spørsmålene:

Hvordan kan mennesket oppnå en harmonisk indre integrasjon av sine ulike drivkrefter?

Hvordan kan mennesket virkeliggjøre det beste i seg selv, og skape harmoniske forhold til sine medmennesker og verden omkring seg?

Roberto Assagioli ble født i Venezia og vokste opp i et borgerlig hjem preget av klassiske utdanningsidealer. Han studerte medisin på begynnelsen av 1900-tallet. Tidlig kom han i kontakt med Freuds skrifter og ble en av pionerene for psykoanalysen i Italia. Hans avhandling fra 1910 er både en presentasjon og en kritisk studie av psykoanalystisk teori.

Det var ikke minst det patologiserende synet Assagioli hadde innvendinger mot.

Der Freud betonte vår sårbarhet i en kultur der vi vantrivdes, og med et driftsliv vi ikke kunne styre,

 ville Assagioli i stedet løfte frem eksistensen av en indre helhet, som alltid er tilgjengelig for oss, selv i vonde stunder. (Mattias Leivinger: Artikkel i Alternativt Nettverk 2005)


PSYKOSYNTESEN I TEORIEN.

For Assagioli stod det klart at sykdommer og avvik skjuler en underliggende frisk kjerne, vårt sanne sentrum. (og her strides de lærde)

Psykosyntesen er av natur vekst- orientert. Man ser på indre ressurser, snarere enn å fokusere på menneskets brister. Dette innebærer selvfølgelig ikke at vanskeligheter og lidelser blir oversett, men at de sees som symptomer på at den friske helheten som ligger til grunn for dem forsøker å komme frem. Konsekvensen av et slikt syn blir gjennomgripende. I stedet for å bli betraktet som en pasient i et avhengighetsforhold behandles personen som søker samtalekontakt,  med verdighet og respekt. Klienten anses for å være helt i stand til å finne nye veier i en låst livssituasjon. Freud sier at mennesket er som et hus med en kjeller og en etasje. Assagioli sier at "i mitt teoretiske hus er det også en andreetasje, en toppetasje, et soltak og en heis" Assagioli ville arbeide i høyden, ikke bare på dypet med barndommens smertelige traumer. Formålet var å skape en psykologi som ga uttrykk for det virkelige menneskelige; impulser og drifter, liksom kjærlighet, vilje, intuisjon, skjønnhet, kreativitet, glede, visdom og åndelighet. Han ville også at psykologien skulle være en praktisk hjelp for å leve et rikere liv. Arbeidet består i å finne veier og metoder for å bevisstgjøre og uttrykke dette på best mulig måte i det det livet du lever. Psykosyntesen handler om å ta et bevisst grep om denne livets prosess, om å samarbeide med den og bane vei for den. I stedet for å undervurdere og mistro oss selv, lever vi i tillit til vår unike vekstprosess og indre evolusjon. (utdrag fra samme artikkel)