Les gjerne artikkelen om mentalisering først, som handler om hvordan vi forstår og tolker oss selv og andre.

mentalisering-et-nytt-teoretisk-og-terapeutisk-begrep-tidsskrift-for-den-norske-legeforening.pdf1. Hva skjedde, som du opplevde som negativt?

Beskriv bare fakta. Se situasjonen utenfra med  nysgjerrighet og objektive øyne, helt uten å dømme eller å være likegyldig.


2. Hva ble sagt eller gjort?

Her er det ikke rom for å forklare og rettferdiggjøre, eller for subjektive synspunkter. 


3. Hva er din umiddelbare, automatiske tolkning av opplevelsen?

4. Hvilken betydning tilla du det som skjedde?

5. Hvilke følelser setter denne tolkningen i gang hos deg? 

6. Hva gjorde/sa du som en reaksjon på denne tolkningen og følelsene det utløste?

7. Hva var din automatiske respons?

8. Og hvordan fikk din egen reaksjon deg til å føle om deg selv?

Nevn tre andre mulige tolkninger av situasjonen, enn den første som automatisk dukker opp.


9. Hvilken annen betydning kunne du ha gitt det som ble sagt eller gjort?

Vær nysgjerrig på hva som muligens skjedde  i tankene og følelsene til de/den andre som er involvert.  Om mulig og hvis det føles trygt og hensiktsmessig…spør!


10. Hvordan kan du med denne innsikten håndtere situasjonen på en mer hensiktsmessig måte for utfallet du ønsker, og i samsvar med din verdier og slik du ønsker å være?


11. Hva kunne du ha sagt og gjort i stedet, nå som du innser at din tolkning kanskje ikke var korrekt eller hele sannheten? 

Ofte handler vanskelige mellommenneskelige konflikter om misforståelser, - om at vi ser ting fra forskjellig ståsted, - om at vi bærer med oss forskjellige historier, og at vi har fokus på forskjellig sett med verdier.

Sannsynligvis er det uendelig mange vinkler å se og tolke en situasjon fra. Hvilke betydning vi tillegger en situasjon er det som  avgjør vår følelsesmessige respons. 

Noen ganger er det best å ikke si eller gjøre noe hvis det føles utrygt, og forlate situasjonen eller la den utfolde seg selv. Det viktigste er din innsikt, din bevissthet om at du har valg,  og at dine handlinger og ord ikke er impulsstyrte men veloverveid. 

Når det er sterke følelser involvert kan dette oppleves nesten umulig, men disse tankene kan kanskje være til hjelp og som refleksjon utenfor en opphetet situasjon.  Intensjonen handler ikke om å fortrenge dine egne reaksjoner og følelser, men om å bevare sinnet og bevisstheten i en opphetet situasjon.   

 


Les gjerne den lille boken om empatisk kommunikasjon fra Huma Nova.  

Lær å snakke fra hjertet. Om empatisk kommunikasjon.