Samtale

God samtale er magisk! I alle utfordringer og problemer finnes et frø til personlig utvikling.

Mange av oss er ubevisste våre muligheter og spesielle evner. Den gode samtalen hjelper oss å finne fram til og dyrke dette frøet.

Les gjerne min artikkel om hva vi kan utforske i samtaleterapi

Hvilke roller har du i ditt liv?
Hvem er du når du lever fullt og helt?

Det å forstå kraften av vår vilje, og å få innsikt i egne handlingsmønstre og talenter er nøkkelord i blant annet psykosyntesen. Nyere tanker innen psykoterapi søker å bygge bro mellom vestens analytiske tekning og østens filosofi.

Mange nyere retninger innen terapi, selvutvikling og pedagogikk, søker å forklare og skape mening ut av livets indre og ytre virkelighet.

Mitt arbeid er opprinnelig inspirert av Carl Gustav Jung, Johan Cullberg, John Bradshaw, Tony Robbins og psykosyntesen. Senere har jeg funnet inspirasjon i arbeidene til blant annet Babette Rotschild, Janina Fisher, Gabor Maté, Bessel van der Kolk og andre traumepionerer.